HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: Tất cả là Hồng Ân

Magic Wand Sound Effects - Tiếng đũa phép ma thuật

10 ratings | 977 views
✔ Magic Wand Sound Effects - Tiếng đũa phép ma thuật là âm thanh chúng ta thường thấy trong các phim hoạt hình, ma thuật hay những lúc dùng đũa phép thần kỳ, cần gì đó vi diệu, thiêng liêng 1 chút. ✔ Clip đã dùng Magic Wand Sound Effects - Tiếng đũa phép ma thuật - Ý nghĩa logo - Tất cả là Hồng Ân : https://youtu.be/MbsftubxeWo ........................................................................... * Nếu thấy hữu ích vui lòng đăng ký theo dõi kênh tại đây ► http://bit.ly/Tat_ca_la_Hong_An_Channel * Trao đổi, giao lưu trên Facebook ► http://bit.ly/Tat_ca_la_Hong_An_Facebook Cần trao đổi thêm qua email : [email protected] ........................................................................... #Ding #Sound #Soundeffects
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (17)
VKids Music (5 months ago)
Dùng âm thanh này có bị bắt bản quyền không bạn ơi?
Quân Ngô (10 months ago)
Tiếng này giống tiếng xuất hiện của các nhân vật thần thánh nè
Tất cả là Hồng Ân (10 months ago)
Quân Ngô Đúng rồi bạn
J7pro Savina (10 months ago)
Hay
Tất cả là Hồng Ân (10 months ago)
cảm ơn bạn
Hoàng Hà My (10 months ago)
Có tiếng sound effects magic nào dài hơn ko ad
Tất cả là Hồng Ân (10 months ago)
Dạ từ từ ad có ad gửi nhe
Khánh Lê Duy (10 months ago)
Tiếng này nghe thích thích làm sao
Tất cả là Hồng Ân (10 months ago)
Dạ vâng, cảm ơn chế
Linh Nhi (10 months ago)
hay
Tất cả là Hồng Ân (10 months ago)
Linh Nhi Dạ vâng, rất vui bạn ghé thăm kênh Tất cả là Hồng Ân
Linh Nhi (10 months ago)
Ok cảm ơn ad
Tất cả là Hồng Ân (10 months ago)
Linh Nhi Bạn dùng Cốc Cốc nha bạn, down âm thanh hay video đều được
Linh Nhi (10 months ago)
Sao down file âm thanh này
Tất cả là Hồng Ân (10 months ago)
Linh Nhi Cảm ơn bạn nha
Thiên Năng Nguyễn (10 months ago)
mình cũng hay kiếm soundeffects này nè
Tất cả là Hồng Ân (10 months ago)
Cảm ơn bạn nhe

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.